Ingrid Kolås

Jeg har jobbet med rekruttering i veldig mange år, og det hele startet med at jeg ble bedt om å finne noen som kjente til «HTML». Verden har gått videre, og siden 2007 har jeg kun rekruttert til IT, og da hovedsakelig innen brukerstøtte. Jeg har ansvar for å rekruttere til både små og store kunder, og er godt kjent med hva som skal til for å lykkes der ute.

– Ingrid Kolaas


Brukerstøtte

Vår historie i Norge går tilbake til 1986, da vi startet med å rekruttere til faste og midlertidige stillinger innen brukerstøtte. Dette har vi gjort gjennom flere brand, men nå er endelig MODIS etablert i Norge, og vi har tatt med oss Brukerstøtte som ett av satsningsområdene.

Vi leverer bemanningsløsninger for support og overvåkning lokalisert i kundens lokaler.

I tillegg bemanner og drifter vi løsninger innen brukerstøtte og overvåkning. Felles for disse leveransene er at de er basert på Service Level Agreements (SLA).

Vi har spesialisert oss på å rekruttere kandidater til stillinger som:

Serviceteknikere

Supportkonsulenter: innen 1. linje, 2. linje og onsite